2008-2018

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA