1998-2008

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA