1988-1998

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA