1978-1988

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA