1968-1978

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA