1958-1968

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA