1948-1958

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA