1938-1948

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA