1928-1938

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA