1918-1928

100. VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI POĽSKA